Schemat blokowy: początek, koniec lub przerwa: Korzenie - głębiej 
Objaśnienie ze strzałką w dół: Leon
MURAWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Karzrzyna DZIERMEJKO
Objaśnienie ze strzałką w dół: Józef SZYŁKOWSKI
Sześcian: Maciej
SZYŁKOWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Antonina
MISZKAJĆ
Objaśnienie ze strzałką w dół: Ignacy
WRÓBLEWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Marianna
OLBIŃSKA
Objaśnienie ze strzałką w dół: Józefa
ROGUSZCZAK
Objaśnienie ze strzałką w dół: Wincenty
SZYŁKOWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Stefania
MURAWSKA
Objaśnienie ze strzałką w dół: Stanisław
WRÓBLEWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Alicja 
WRÓBLEWSKA
Objaśnienie ze strzałką w dół: Piotr
SZYŁKOWSKI
Objaśnienie ze strzałką w dół: Mirosław
SZYŁKOWSKI
Objaśnienie ze strzałką w lewo: Jolanta
PRZYBYLSKA
Objaśnienie ze strzałką w dół: Jan FRĄCKOWIAK
Objaśnienie ze strzałką w dół: Stanisława
FRĄCKOWIAK
Prążkowana strzałka w prawo: TO JA
Sześcian: Joanna
SZYŁKOWSKA