Czy spoważniał?

        
Pod wszechwładną kontrolą brata
Powoli się usamodzielniał
Wychowałem sobie rywala
/to nic ze kuzynka/
I już inna go trzyma za rękę
Robert    SZYŁKOWSKI